• 5 سال پیش

  • 39

  • 02:07:12
ابدیت و یک روز اپیزود 15

ابدیت و یک روز اپیزود 15

ابدیت و یک روز
0
ابدیت و یک روز اپیزود 15
  • 02:07:12

  • 39

  • 5 سال پیش

ابدیت و یک روز اپیزود 15

ابدیت و یک روز
0

توضیحات
ابدیت و یک روز پادکست شماره 15 با «فاطمه معتمد‌آریا» در 25 سالگی «ناصرالدین شاه آکتور سینما» و گزارش شصتمین دوره جشنواره فیلم لندن (بخش اول)

با صدای
حامد صرافی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads