• 5 سال پیش

  • 4

  • 22:07
گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی

گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی
  • 22:07

  • 4

  • 5 سال پیش

گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی

آوای تیوال
0

توضیحات
گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی / نویسنده و کارگردان . گفتگو کننده: آریو راقب کیانی درباره نمایش هملت، تهران 2017

با صدای
کیومرث مرادی
آریو راقب کیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads