• 5 سال پیش

  • 25

  • 06:51
گزارش آوای تیوال از نمایش سه خواهر

گزارش آوای تیوال از نمایش سه خواهر

آوای تیوال
0
گزارش آوای تیوال از نمایش سه خواهر
  • 06:51

  • 25

  • 5 سال پیش

گزارش آوای تیوال از نمایش سه خواهر

آوای تیوال
0

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نمایش سه خواهر گفتگو با - محمد عاقبتی/ مدیر پروژه - آوا شریفی/ بازیگر - به آفرید غفاریان/ بازیگر - حسین حسینیان/ بازیگر - سعید چنگیزیان/ بازیگر - فریبا جدیکار/ بازیگر گفتگو کننده: مهشاد حجتی درباره نمایش سه خواهر

با صدای
عوامل نمایش سه خواهر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads