• 5 سال پیش

  • 22

  • 14:15
گزارش آوای تیوال از نمایش خانه‌ی بوشاسپ درازدست

گزارش آوای تیوال از نمایش خانه‌ی بوشاسپ درازدست

آوای تیوال
4
گزارش آوای تیوال از نمایش خانه‌ی بوشاسپ درازدست
  • 14:15

  • 22

  • 5 سال پیش

گزارش آوای تیوال از نمایش خانه‌ی بوشاسپ درازدست

آوای تیوال
4

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نمایش خانه‌ی بوشاسپ درازدست گفتگو با - علی اتحاد/ کارگردان - اندیشه فولادوند/ بازیگر - رعنا آزادی ور/ بازیگر - مهدی پاکدل/ بازیگر - مهگل صفدری/ بازیگر گفتگو کننده: رسول حسینی درباره نمایش خانه‌ی بوشاسپ درازدست

با صدای
عوامل نمایش خانه‌ی بوشاسپ درازدست

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads