• 6 سال پیش

  • 12

  • 08:42

گزارش آوای تیوال از نمایش بوف نه چندان کور

آوای تیوال
0
0
0

گزارش آوای تیوال از نمایش بوف نه چندان کور

آوای تیوال
  • 08:42

  • 12

  • 6 سال پیش

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نمایش بوف نه چندان کور گفتگو با - محمدعلی سجادی / کارگردان - مسعود کرامتی / بازیگر - رحیم نوروزی/ بازیگر - الهام نامی / بازیگر - نازنین کریمی / بازیگر گفتگو کننده: مهشاد حجتی درباره نمایش بوف نه چندان کور

با صدای
عوامل نمایش بوف نه چندان کور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads