• 1 سال پیش

  • 165

  • 34:26

اپیزود ۱۸) دو برادر در کوه عریان

بیس‌کمپ
0
0
0

اپیزود ۱۸) دو برادر در کوه عریان

بیس‌کمپ
  • 34:26

  • 165

  • 1 سال پیش

توضیحات
این اپیزود به اکسپدیشن ۱۹۷۰ نانگاپاربات و داستان ابهام‌آمیز گونتر و راینهولد مسنر می‌پردازد.

با صدای
پیام حمزه‌ای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads