• 2 سال پیش

  • 229

  • 01:17:58

اپیزود ۱۱) جدال با کارل مارکس

بیس‌کمپ
0
0
0

اپیزود ۱۱) جدال با کارل مارکس

بیس‌کمپ
  • 01:17:58

  • 229

  • 2 سال پیش

توضیحات
روایت اولین صعود ایرانی‌ها بر روی قله‌ی کارل مارکس در کوه‌های پامیر. صعودی دلهره‌آور توام با تراژدی و افتخار.

با صدای
پیام حمزه‌ای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads