• 2 سال پیش

  • 269

  • 01:05:48

اپیزود ۸) اولین زمستان بر روی K2 - قسمت اول

بیس‌کمپ
3
3
0

اپیزود ۸) اولین زمستان بر روی K2 - قسمت اول

بیس‌کمپ
  • 01:05:48

  • 269

  • 2 سال پیش

توضیحات
روایت اولین صعود زمستانی قله‌ی K2 توسط کوه‌نوردان نپالی در سال ۲۰۲۱ و همین‌طور گفتگو با حسین بهمن‌یار و گزارش صعود او بر روی قله‌ی K2

با صدای
پیام حمزه‌ای
حسین بهمن‌یار
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads