• 4 سال پیش

  • 409

  • 24:01

اپیزود ۱) آخرین صعود واندا

بیس‌کمپ
4
4
2

اپیزود ۱) آخرین صعود واندا

بیس‌کمپ
  • 24:01

  • 409

  • 4 سال پیش

توضیحات
اولین اپیزود از پادکست بیس‌کمپ، نگاه کوتاهی دارد به زندگی واندا روتکویچ، اولین زن فاتح قله‌ی K2، و داستان آخرین صعودش.

با صدای
پیام حمزه‌ای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads