• 3 سال پیش

  • 209

  • 47:34

اپیزود ۹) اولین زمستان بر روی K2 - قسمت دوم

بیس‌کمپ
5
5
0

اپیزود ۹) اولین زمستان بر روی K2 - قسمت دوم

بیس‌کمپ
  • 47:34

  • 209

  • 3 سال پیش

توضیحات
ادامه‌ی روایت اولین صعود زمستانی قله‌ی K2 توسط کوه‌نوردان نپالی در سال ۲۰۲۱ و همین‌طور گفتگو با حسین بهمن‌یار و گزارش صعود او بر روی قله‌ی K2

با صدای
پیام حمزه‌ای
حسین بهمن‌یار
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads