• 5 ماه پیش

  • 5

  • 09:11
پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۷ سال ۲۰۲۲

پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۷ سال ۲۰۲۲

خانه ترید
2
پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۷ سال ۲۰۲۲
  • 09:11

  • 5

  • 5 ماه پیش

پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۷ سال ۲۰۲۲

خانه ترید
2

توضیحات
گلسنود:‌تحلیل هفتگی بیت کوین ما در پادکست گلسنود خانه ترید به تحلیل رفتاری بازار در پایگاه اطلاعاتی و تحلیلی گلسنود می پردازیم. شما تنها در خانه ی ترید می توانید برای اولین بار به فارسی و رایگان به بررسی گلسنود گوش فرا دهید یا خبر آن را در وبسایت خانه ترید بخوانید

با صدای
خانه ترید
مسعود

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads