• 7 سال پیش

  • 735

  • 15:39

چه می شد اگر بلشویک ها انقلاب نمی کردند!

تاریخ ایرانی
69
69
2

چه می شد اگر بلشویک ها انقلاب نمی کردند!

تاریخ ایرانی
  • 15:39

  • 735

  • 7 سال پیش

توضیحات
درسال 1917 دوانقلاب در در روسیه رخ داد که منجر به تحولات تاریخی بسیار و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی شد عملکرد نیکلای دوم و وارد کردن روسیه در جنگ جهانی اول که قدرت نظامیش کمتر از المان بود در شکل گیری شورش ها و خسارات جنگ نقش مهمی داشتند. شورش ها درابتدا از پتروگراد شروع شد ولی درادامه بسیاری از سربازان به شورشیان پیوستند و همین تزار رو مجبور به کناره گیری از قدرت کرد و درتنیجه با قبول نکردن تاج وتخت ازطرف برادر تزار این سلطنت 300 ساله خاندان رومانف به پایان رسید . درسال 1978 با در گرفتن جنگ دیگری در داخل روسیه بین نیروهای بلشویک و ارتش سفید .ارتش سفید شکست خورد واتحاد جماهیرسوسیالیستی شوروی تاسیس شد اگر بلشویک‌ها در روسیه به قدرت نمی‌رسیدند احتمالا باسرنگون کردن دولت موقت از طرف افسران ارتش برای مدتی یک دیکتاتوری نظامی ایجاد میشد وتزار نیکلای دوم به قدرت بر میگشت. باید اشاره کرد که احتمالا میشد جلوی قیام بلشویک هارو گرفت اما مشکل اینجا بود که نخست وزیر دولت الکساندر کرن*** رهبر ضعیفی بود و نمیدونست چطور باید جلوی این قیامو گرفت دراین شورش و قیام ها افرادی در ارتش بودند که خطر بلشویسم را تشخیص دادند و قصدشون کمک به دولت موقت بود اما کرن*** کمکشونو رد کرد و درواقع دولت موقت سلاح را به دست دشمن داد. لازمه بگیم کشور روسیه بدون وقوع قیام بلشویک به کشوری کمونیست تبدیل نمیشد . کمونیسم هیچوقت برای مردم روسیه مساله مهمی نبوده و جالب بدونید بدون کمونیسم هم روسیه مثل چیزی که الان هست میشد "حکومتی درمیانه دیکتاتوری و دموکراسی" و بدون کمونیسم ارتباط روسیه با غرب احتمالا بهتر بود چون پادشاه روسیه کلا روابط دوستانه با غرب داشت باز جالبه بدونید اگر روسیه کمونیست نمیشد کشوری مثل چین هم کمونیست نمیشد کمونیسم برای روسیه فاجعه آور بود و بسیاری مردم از بین رفتند و حتی ازنظر صنعتی هم میبینیم چندان به نفعش نبوده و هنوز که هنوزه تنها مواد خام را میتونه به سایر کشورها صادر کنه .درکل بدون کمونیسم روسیه وضع بهتری داشت و .بدون کمونیسم، چهره‌هایی مانند استالین و لنین ظهور نمی‌کردند لنین هدف بسیار مشخصی داشت اما می‌دانست که بدون پخش شدن جهانی کمونیسم، نمی‌تواند روسیه را کمونیستی کند. ایده‌اش این بود که اول کمونیسم را در اروپا و بعد هم در سایر نقاط جهان اشاعه دهد. وجنگ سرد بین روسیه وامریکا نتیجه تمایل کمونیست‌ها به اشاعه کمونیسم در سطح جهان بود تا از این راه، آمریکا به عنوان رقیب اصلی شوروی شکست بخورد. درنتیجه بدون کمونیسم این جنگ سرد در اواخر قرن 20 اتفاق نمیوفتاد ودر پایان لازم به ذکره اگر قیام بلشویکی رخ نداده بود روس ها وضع بهتری داشتند روس‌ها امروزه درباره هویتشان دچار چندگانگی هستند. آن‌ها احساس می‌کنند که به غرب تعلق ندارند ولی در عین حال احساس تعلقی به شرق هم در آن‌ها نیست. به همین خاطر منزوی شده‌اند. این بخش به پایان رسید شما هم اگه تجربه ای دارید که دوست دارید با دیگران به اشتراک بذارید میتونید آن را در شنوتو منتشر کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads