• 7 سال پیش

  • 515

  • 02:55

درگیری مشهور مجلس اول به روایت هاشم صباغیان

تاریخ ایرانی
4
4
0

درگیری مشهور مجلس اول به روایت هاشم صباغیان

تاریخ ایرانی
  • 02:55

  • 515

  • 7 سال پیش

توضیحات
هاشم صباغیان، وزیر کشور دولت موقت در گفت‌وگو با «تاریخ ایرانی» خاطره‌ای از زد و خورد بین خودش و معین‌فر با هادی غفاری و ابوالفضل موسوی را در مجلس اول نقل کرده است.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads