• 5 ماه پیش

  • 12

  • 06:50
پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۳ سال ۲۰۲۲

پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۳ سال ۲۰۲۲

خانه ترید
2
پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۳ سال ۲۰۲۲
  • 06:50

  • 12

  • 5 ماه پیش

پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۳ سال ۲۰۲۲

خانه ترید
2

توضیحات
گلسنود:‌تحلیل هفتگی بیت کوین ما در پادکست گلسنود خانه ترید به تحلیل رفتاری بازار در پایگاه اطلاعاتی و تحلیلی گلسنود می پردازیم. شما تنها در خانه ی ترید می توانید برای اولین بار به فارسی و رایگان به بررسی گلسنود گوش فرا دهید یا خبر آن را در وبسایت خانه ترید بخوانید

با صدای
شیلا
خانه ترید

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads