• 8 ماه پیش

  • 19

  • 06:44
پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۲ سال ۲۰۲۲

پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۲ سال ۲۰۲۲

خانه ترید
2
پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۲ سال ۲۰۲۲
2
0

پادکست هفته نامه گلسنود ـ هفته ۲۲ سال ۲۰۲۲

خانه ترید
  • 06:44

  • 19

  • 8 ماه پیش

توضیحات
گلسنود:‌تحلیل هفتگی بیت کوین ما در پادکست گلسنود خانه ترید به تحلیل رفتاری بازار در پایگاه اطلاعاتی و تحلیلی گلسنود می پردازیم. شما تنها در خانه ی ترید می توانید برای اولین بار به فارسی و رایگان به بررسی گلسنود گوش فرا دهید یا خبر آن را در وبسایت خانه ترید بخوانید

با صدای
خانه ترید
لادن

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads