• 2 سال پیش

  • 202

  • 11:18

این تمرین رو هر روز انجام میدم

مجله روانشناسی انگارکه
7
7
0

این تمرین رو هر روز انجام میدم

مجله روانشناسی انگارکه
  • 11:18

  • 202

  • 2 سال پیش

توضیحات
اگر اضطراب دارید یک جای راحت رو انتخاب کنید و  این تمرین را با من برای آرام کردن بدنتان انجام دهید موسیقی گیتار اپیزود: میثم صالحی

با صدای
میثم صالحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads