• 5 ماه پیش

  • 86

  • 11:18
این تمرین رو هر روز انجام میدم

این تمرین رو هر روز انجام میدم

مجله روانشناسی انگارکه
7
این تمرین رو هر روز انجام میدم
  • 11:18

  • 86

  • 5 ماه پیش

این تمرین رو هر روز انجام میدم

مجله روانشناسی انگارکه
7

توضیحات
اگر اضطراب دارید یک جای راحت رو انتخاب کنید و  این تمرین را با من برای آرام کردن بدنتان انجام دهید موسیقی گیتار اپیزود: میثم صالحی

با صدای
میثم صالحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads