• 6 ماه پیش

  • 36

  • 56:44
زنده موندیم
  • 56:44

  • 36

  • 6 ماه پیش
2

توضیحات
توی این اپیزود به همراه پردیس متولی منش روانشناس در مورد تاب آوردن توی سختی ها و یاد دادنش به بچه هامون صحبت میکنیم  مقاله این اپیزود با نام تاب آوری   موسیقی این اپیزود: میثم صالحی  برای پشتیبانی از پادکست انگارکه اگر علاقه مند هستید میتونید از اینجا اقدام کنید

با صدای
میثم صالحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads