• 1 سال پیش

  • 482

  • 01:01:46

۴۶-۳: قهر نکن! (مهمان: زواشکیانی - پمکو و تکاپو)

10 صبح
10
10
1

۴۶-۳: قهر نکن! (مهمان: زواشکیانی - پمکو و تکاپو)

10 صبح
  • 01:01:46

  • 482

  • 1 سال پیش

توضیحات
به بخش دوم از گفتگو با علی زواشکيانی خوش آمديد. علی، رئيس هيات‌مديره و بنيانگذار شرکت پمکو است و در مدرسه کسب‌و‌کار تکاپو، معاونت علمی را بر عهده دارد. او در اين قسمت از چالش‌هاي موجود در فضای کارآفرينی و استارتاپی کشور صحبت می‌کند و جايگاه ايران را در انقلاب‌های صنعتی گذشته و هم‌چنين فرصت‌های پيش‌رو را تشريح می‌کند. با ما همراه باشيد تا صحبت‌های علی زواشکيانی را اين‌گونه بشنويد: - تاسيس شبکه گسترش دانش - برگزاری دوره‌های فرصت‌ورزی - مساله مهمی به نام آموزش - انقلاب‌های صنعتی و فرصت‎های از دست رفته - دلايلی برای اميدوار بودن - مفهومی به نام پايداری اين قسمت از پادکست هم با حمايت پادروپين و توکاسافت منتشر شده. پادکست از اين حمايت متشکر است و به آن افتخار می‌کند. برای اطلاع از خدمات اين دو مجموعه می‌توانيد به سايت آن‌ها سر بزنيد: podro.com tookasoft.com

با صدای
میثم زرگرپور
امید اخوان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads