• 1 سال پیش

  • 21

  • 46:48

پادکست سنجه- اپیزود 9- جاری‌سازی یک روش آزمون جدید در آزمایشگاه

پادکست سنجه
0
0
0

پادکست سنجه- اپیزود 9- جاری‌سازی یک روش آزمون جدید در آزمایشگاه

پادکست سنجه
  • 46:48

  • 21

  • 1 سال پیش

توضیحات
پادکست سنجه- اپیزود 9 موضوع اپیزود: جاری‌سازی یک روش آزمون جدید در آزمایشگاه مهمان اپیزود: آقای راینر کنودل- ارزیاب رسمی مرجع تاییدصلاحیت کشور آلمان (داکس)

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads