• 1 سال پیش

  • 31

  • 39:31

پادکست سنجه- اپیزود 6- اطمینان از اعتبار نتایج آزمون/ تضمین کیفیت و کنترل کیفیت نتایج

پادکست سنجه
0
0
0

پادکست سنجه- اپیزود 6- اطمینان از اعتبار نتایج آزمون/ تضمین کیفیت و کنترل کیفیت نتایج

پادکست سنجه
  • 39:31

  • 31

  • 1 سال پیش

توضیحات
مصاحبه با آقای راب ویسر مدیر عامل سابق موسسه مطالعات بین‌آزمایشگاهی از کشور هلند

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads