• 1 سال پیش

  • 23

  • 43:59

پادکست سنجه- اپیزود 7- آزمون های مهارت (PT): چه خطاهایی ممکن است رخ دهد؟

پادکست سنجه
0
0
0

پادکست سنجه- اپیزود 7- آزمون های مهارت (PT): چه خطاهایی ممکن است رخ دهد؟

پادکست سنجه
  • 43:59

  • 23

  • 1 سال پیش

توضیحات
گفتگو با آقای Philip Briggs (مدیرعامل شرکت PTA استرالیا) در درخصوص خطاهای محتمل در زمینه برگزاری آزمون های مهارت (PT)

با صدای
حمیدرضا دهناد
فیلیپ بریگز
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads