• 1 سال پیش

  • 139

  • 20:22

پنج توصیه برای مدیران در سال 1401

تیوان
4
4
0

پنج توصیه برای مدیران در سال 1401

تیوان
  • 20:22

  • 139

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این قسمت پنج توصیه در زمینه مباحث منابع انسانی کسب و کارها ارائه شده ، امیدوارم دوست داشته باشید

با صدای
سید حامد موسوی
امیر حسین ثقه الاسلامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads