• 3 سال پیش

  • 141

  • 16:18

18-مدیریت ذهن - تقویت ماهیچه های مغز

تیوان
1
1
0

18-مدیریت ذهن - تقویت ماهیچه های مغز

تیوان
  • 16:18

  • 141

  • 3 سال پیش

توضیحات
در آخرین بخش از مجموعه مدیریت ذهن ، دو ابزار خوب برای تمرین و تقویت مهارت های ذهنی مانند حافظه ، دقت ، سرعت و ... معرفی کردم و امیدوارم بتونه به ارتقای مهارت های ذهنی شما کمک کنه اپلیکیشن های معرفی شده : Lumosity: Brain Training‏ Big Brain - Functional Brain Training From PocketLand

با صدای
سید حامد موسوی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads