• 2 سال پیش

  • 55

  • 31:41

گفت وشنودهای زندگی/فصل1/اپیزود6/تحصیل در مدرسه یا در خانه .

گفت و شنود های زندگی
1
1
1

گفت وشنودهای زندگی/فصل1/اپیزود6/تحصیل در مدرسه یا در خانه .

گفت و شنود های زندگی
  • 31:41

  • 55

  • 2 سال پیش

توضیحات
تحصیل ما هر کدام تحصیل را در مدارس مختلف تجربه کردیم، از بهترین مدارس تهران تا مدارس معمولی در شهرستانهای دور و نزدیک با آدمهای متفاوت با قوانین و مقرراتی که گاه مضحک و گاه بیادماندنی و تاثیرگذار در هر دو وجه مثبت و منفی آن بود. ولی بیشترین تاثیر را نه از منابع و اسباب و لوازم تحصیل بلکه از آدمهایی که در این مسیر با آنها روبرو شدیم گرفتیم. معلمها، دوستها، باباهای مدرسه، مشاوران… ما به همراه شش فرزندمان تحصیل را به گونه‌ای دیگر نیز تجربه کردیم; در مدارس ایرانی خارج از ایران، مدارس محلی کشورهای مختلف، مدارس بین المللی با سیستم آمریکایی و یا انگلیسی و یک مدرسه متفاوت با سبک مدارس پژوهشی در ایران. ولی نهایتا به روشی رسیدیم که بنا بر نیازمان برای ریموت بودن شکل گرفت ولی بعد برایمان یک انتخاب شد. مفهومی به اسم مدرسه آنلاین که این روزها برای همه چیز آشنایی است ولی ده سال پیش خیلی عجیب و غریب بود. در این مدارس بچه‌ها حق انتخاب بیشتری دارند نسبت به مدلهای سنتی، وقتشان با توجه به نیازی که دارند قابل تنظیم است، به مکان خاصی وابسته نیست در سفر هم می‌تواند ادامه داشته باشد و تجربه به ما نشان داد که مدارک آن نیز کاملا معتبر است اگر مدرسه درستی را انتخاب کرده باشیم. ولی اشکال بزرگ آن نداشتن اجتماعی از دوستان ثابت است که می‌تواند برای کودکان کم سن و سال‌تر مشکل ساز باشد. البته مراقبت بیشتری در منزل نیاز هست و مدیریت زمان که باید به بچه‌ها آموزش داده شود مخصوصا بچه‌هایی که خوکار نیستند مراقبت بیشتری در این روش نیاز دارند. ما مدارس آنلاین را پا به پای بچه‌ها تا وارد شدن به دانشگاههای معتبر تجربه کردیم ولی بهترین راه برای هر کسی راهی است که خودش با توجه به نیاز و تواناییهایش انتخاب می‌کند. موفق باشید.

با صدای
محسن کچویی
فرشته کردگاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads