• 2 سال پیش

  • 21

  • 29:34

گفت و شنودهای زندگی/فصل 1/اپیزود 4/یک قدم قبل از مهاجرت

گفت و شنود های زندگی
0
0
0

گفت و شنودهای زندگی/فصل 1/اپیزود 4/یک قدم قبل از مهاجرت

گفت و شنود های زندگی
  • 29:34

  • 21

  • 2 سال پیش

توضیحات
یک قدم قبل از مهاجرت وقتی به مهاجرت فکر می‌کنیم یک قدم قبل از آن دنیایی است که می‌شناسیم، شخصیتی است که به آن خو گرفته‌ایم، شغلی است که به آن مشغولیم و خانواده و دوستان و آشنایانی که با آنها آمد و شد داریم. در این دنیا دو چیز از نظر ما که مهاجرت را در اندازه‌ها و ابعاد مختلف تجربه کرده‌ایم نقاط عطف مهاجرت هستند. یکی شخصیت و منش و روش آدمها و یکی دلیل مهاجرت. شاید اگر دلبستیگی‌های شدید داریم به اسباب و لوازم زندگی و یا به آدمهای اطرافمان، اگر شغل ایده‌آلی داریم و تا حدی همه چیز مناسب و موافق جریان زندگی است دلیلی برای مهاجرت نداشته باشیم. آدمها وقتی برای موفقیت در مهاجرت تلاش می‌کنند که یا شخصیت فارغ، با وابستگیهای کمتری دارند و به دنبال ماجراجویی و شناخت بیشتر و روحیه مارکوپولویی دارند و یا دلیل محکم و قابل اتکا. ما کمی از هر دو را داریم شما چطور؟

با صدای
محسن کچوئی
فرشته کردگاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads