• 2 سال پیش

  • 18

  • 25:13

گفت و شنودهای زندگی/فصل 1/اپیزود 1/گفت و شنودی درباره داوطلبی

گفت و شنود های زندگی
0
0
0

گفت و شنودهای زندگی/فصل 1/اپیزود 1/گفت و شنودی درباره داوطلبی

گفت و شنود های زندگی
  • 25:13

  • 18

  • 2 سال پیش

توضیحات
این هفته از کار داوطلبانه و ریشه های آن در خانه و خانواده گفتیم، از این گفتیم که چگونه انجام کاری که الزاما منفعت مستقیمی برای خود ما ندارد، می تواند به نفع ما باشد و احساس مفید بودن و ارزشمندی را به ما بدهد، احساسی که فقدان آن در بسیاری افراد منجر به عوارض جدی روحی و جسمی شده می‌شود. از اینکه کودکان در خانه و محیط خانواده می آموزند که مسئولیت رفتارهای خودشان و بعد محیط اطرافشان را بپذیرند، برای شما گفتیم. از پدرم که می گفت : چراغی که به مسجد رواست، بر خانه حرام است و از عمو احمد که در هیچ شرایطی کنار نمی نشست و تا می توانست مسئولیت پذیر بود. از تجربیات کارهای داوطلبانه برایتان خاطراتی نقل کردیم و همه را به مسئولیت پذیری بیشتر و انجام رفتار مسئولانه بی توقع و پاداش، تشویق کردیم. خانم سحر خلیلیان در این گفت و شنود قدری همراه ما شد و گفت که چه تفاوتی است میان کسی که بی درنگ و بی محابا به کمک دیگری می رود و آنکس که با طرح و نقشه و انتظار ما به ازاء از همه دعوت کردیم تا در هفته های بعدی از خودشان و از تجربیات و دانسته هایشان برایمان بگویند و گفت و شنود های زندگی را همراهی کنند. به امید دنیائی مملو از انسان های مسئول و داوطلب برای پذیرش مسئولیت.

با صدای
محسن کچویی
فرشته کردگاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads