• 8 ماه پیش

  • 53

  • 28:08
کریستف کلمب

کریستف کلمب

بیوگرافی
1
کریستف کلمب
  • 28:08

  • 53

  • 8 ماه پیش

کریستف کلمب

بیوگرافی
1

توضیحات
داستان زندگی مردی که کاشف قاره آمریکا نبود

با صدای
مونا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads