• 1 سال پیش

  • 136

  • 28:08

کریستف کلمب

بیوگرافی
1
1
1

کریستف کلمب

بیوگرافی
  • 28:08

  • 136

  • 1 سال پیش

توضیحات
داستان زندگی مردی که کاشف قاره آمریکا نبود

با صدای
مونا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads