• 2 سال پیش

  • 115

  • 06:25

ویژه برنامه نذر و نظر

رادیو پایتخت
0
0
0

ویژه برنامه نذر و نظر

رادیو پایتخت
  • 06:25

  • 115

  • 2 سال پیش

توضیحات
داستان کوتاه طنزی به نام نذر و نظر از سری ویژه برنامه های رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads