• 2 سال پیش

  • 14

  • 04:42

خوشرویی (رادیو سلامت)

مشاوره‌ی بیان
0
0
0

خوشرویی (رادیو سلامت)

مشاوره‌ی بیان
  • 04:42

  • 14

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو سلامت تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ اندیشمندگرامی محمدحسن سعیدی ۵ دقیقه ▫️ خوشرویی و گشاده رویی نشانه بزرگواری و طبع بلند انسان است. آدم شاید نتواند با اموال خودش از همه مردم پذیرایی کند و بخشش کند ولی این کار را با خوشرویی به راحتی می تواند انجام دهد و پذیرای آنها باشد. ▫️ عبوس بودن و قیافه گرفتن و با ژشت برخورد کردن با دیگران یا حساس و زودرنج بودن، کش دادن دلخوری ها، قهر کردن، پرخاش گری، ترش رویی یا عصبی مزاج بودن محبت ما را در قلب دیگران کاهش می دهد و انسان را به گوشه انزوا می راند.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads