• 2 سال پیش

  • 54

  • 10:44

رابطه میان خواهر و برادر

مشاوره‌ی بیان
1
1
0

رابطه میان خواهر و برادر

مشاوره‌ی بیان
  • 10:44

  • 54

  • 2 سال پیش

توضیحات
رابطه میان خواهر و برادر رادیو سلامت تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰ اندیشمندگرامی محمدحسن سعیدی ۱۰:۴۷ دقیقه ▫️ در روابط انسانی، عاملی که ارتباط را بسیار صمیمی و ریشه دار می کند، "صداقت" انسان است./ بی صداقتی و دروغ و نیرنگ و... صمیمی ترین ارتباط ها را دچار مشکل می کند./ رابطه خواهر و برادر یک رابطه برابر است مثلا همراز هم هستند و دوستی بین آنها یک رابطه گسترده ای هست. ▫️ اگر "عدالت" نباشد، محبت ها تضعیف می شوند و حتی تبدیل به کینه و نفرت می شوند. در بعضی خانواده ها متاسفانه پدر یا مادر گرایش به یک طرف دارند یا یک فرزند خاص و تبعیض قائل می شوند. این یک حس بدی ایجاد می کند و تا آخر عمر یک اختلافی بین فرزندان باقی می گذارد.

shenoto-ads
shenoto-ads