• 2 سال پیش

  • 29

  • 05:28
  • 05:28

  • 29

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو سلامت تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ اندیشمندگرامی محمدحسن سعیدی ۵ دقیقه ▫️ حال خوب مقطعی: مثل کسانی که سراغ مواد مخدر و مسکرات می روند/ آرامش توهمی و تخدیری/ چیزهایی که متاسفانه توصیه می کنند مثل "در لحظه زندگی کردن" یا "فکر نکن، لذت ببر" ▫️ حال خوب واقعی: وابسته به واقعیت های خوب هست یعنی اگر انسان هدف درست و متعالی داشته باشد، ارزش های متعالی در وجودش شکل می گیرد و ذاتش و هستی اش قداست و نورانیت پیدا می کند.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads