• 1 سال پیش

  • 26

  • 37:29

کیت بقا و نجات بخش دوم /اپیزود ششم/ کوهنوردی طبیعتگردی سایکل تور امداد ماجراجویی

ادونچر پاد پادکست فارسی تجربه سفر طبیعت زندگی
0
0
0

کیت بقا و نجات بخش دوم /اپیزود ششم/ کوهنوردی طبیعتگردی سایکل تور امداد ماجراجویی

ادونچر پاد پادکست فارسی تجربه سفر طبیعت زندگی
  • 37:29

  • 26

  • 1 سال پیش

توضیحات
وسایل مورد نیاز برای نجات و بقا در شرایط اضطراری نحوه تهیه کیت بقا و استفاده از آن ها پاراکورد دارو فلفل نمک غذا کیسه زباله بیمارستانی

shenoto-ads
shenoto-ads