• 2 سال پیش

  • 63

  • 43:09

کیت بقا و نجات / اپیزود پنجم/ کوهنوردی طبیعتگردی سایکل تور ماجراجویی تجربه

ادونچر پاد پادکست فارسی تجربه سفر طبیعت زندگی
1
1
0

کیت بقا و نجات / اپیزود پنجم/ کوهنوردی طبیعتگردی سایکل تور ماجراجویی تجربه

ادونچر پاد پادکست فارسی تجربه سفر طبیعت زندگی
  • 43:09

  • 63

  • 2 سال پیش

توضیحات
وسایل مورد نیاز برای نجات و بقا در شرایط اضطراری نحوه تهیه کیت بقا و استفاده از آن ها

shenoto-ads
shenoto-ads