• 2 سال پیش

  • 69

  • 51:18

سایکل تور اپیزود دوم سفر کردن با دوچرخه طبیعت گردی کوهنوردی

ادونچر پاد پادکست فارسی تجربه سفر طبیعت زندگی
1
1
1

سایکل تور اپیزود دوم سفر کردن با دوچرخه طبیعت گردی کوهنوردی

ادونچر پاد پادکست فارسی تجربه سفر طبیعت زندگی
  • 51:18

  • 69

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود کمی راجع به سایکل_تور یا همونکه استفاده از دوچرخه برای سفر کردن بین شهر های مختلف و حتی کشور ها قراره صحبت کنیم . از مسائل فنی میگیم. از خرج و هزینه سفر صحبت میکنیم ، کمی هم راجع به آمادگی بدنی گفت و گو میکنیم . مقصد های مناسب سایکل تور هم یادمون نرفته گذرا یه پیشنهادایی میدیم یکم از وسایل مورد نیاز و انتخاب دوچرخه مناسب صحبت میکنیم . پادکست_فارسی طبیعتگردی طبیعتگردی با دوچرخه خط ساحلی رادیو بوشکرافت کمپ چادر زدن کوله پشتی خورجین تجربه ادونچر ماجراجویی زندگی

shenoto-ads
shenoto-ads