• 6 سال پیش

  • 28

  • 09:52

پادکست تک شات - قسمت هشتادم (موضوع داغ هفته: آخرین خبرها در خصوص مسدود شدن تماس صوتی تلگرام)

سایت تک شات
1
1
0

پادکست تک شات - قسمت هشتادم (موضوع داغ هفته: آخرین خبرها در خصوص مسدود شدن تماس صوتی تلگرام)

سایت تک شات
  • 09:52

  • 28

  • 6 سال پیش

توضیحات
http://techshot.ir/podcast/107533

با صدای
ندا سلیمیان
مهدی قرانوش

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads