• 7 سال پیش

  • 31

  • 09:34

پادکست تک شات - قسمت هفتاد و نهم (موضوع داغ هفته: تدوین دستورالعمل استفاده از فضای مجازی در انتخابات)

سایت تک شات
0
0
0

پادکست تک شات - قسمت هفتاد و نهم (موضوع داغ هفته: تدوین دستورالعمل استفاده از فضای مجازی در انتخابات)

سایت تک شات
  • 09:34

  • 31

  • 7 سال پیش

توضیحات
http://www.techshot.ir/podcast/107347

shenoto-ads
shenoto-ads