• 7 سال پیش

  • 13

  • 09:01

پادکست تک شات - قسمت هفتادم (موضوع داغ هفته: فعال شدن قابلیت Live Stories برای تمامی کاربران اینستاگرام)

سایت تک شات
1
1
0

پادکست تک شات - قسمت هفتادم (موضوع داغ هفته: فعال شدن قابلیت Live Stories برای تمامی کاربران اینستاگرام)

سایت تک شات
  • 09:01

  • 13

  • 7 سال پیش

توضیحات
قسمت هفتادم پادکست تک شات با موضوع داغ " فعال شدن قابلیت Live Stories برای تمامی کاربران اینستاگرام" منتشر شد. http://www.techshot.ir/podcast/105065

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads