• 2 سال پیش

  • 157

  • 01:07:23

اسکرام مستر | اسد صفری

پادکست کارگاه
0
0
0

اسکرام مستر | اسد صفری

پادکست کارگاه
  • 01:07:23

  • 157

  • 2 سال پیش

توضیحات
میهمان قسمت هفتم کارگاه اسد صفری بود. با اسد درباره مسیر شغلی اسکرام مستر و تجربه‌های او در این راه گپ زدیم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads