• 2 سال پیش

  • 88

  • 45:55

مدیر منابع انسانی | پرگل پارساپور

پادکست کارگاه
0
0
0

مدیر منابع انسانی | پرگل پارساپور

پادکست کارگاه
  • 45:55

  • 88

  • 2 سال پیش

توضیحات
در اولین قسمت از پادکست کارگاه با پرگل پارساپور مدیر منابع انسانی بلوبانک گفتگو کردم.

با صدای
میلاد اسلامی‌زاد
پرگل پارساپور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads