• 2 سال پیش

  • 57

  • 02:07:09

مدیر محصول | امیر تقی آبادی

پادکست کارگاه
1
1
0

مدیر محصول | امیر تقی آبادی

پادکست کارگاه
  • 02:07:09

  • 57

  • 2 سال پیش

توضیحات
میهمان سومین قسمت از کارگاه امیر تقی آبادی بود و با او درباره شغل مدیریت محصول و مسیر شغلی آن صحبت کردیم.

با صدای
میلاد اسلامی‌زاد
امیر تقی آبادی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads