• 2 سال پیش

  • 82

  • 06:46

ثروتمند شو

رادیو بروکا
2
2
0

ثروتمند شو

رادیو بروکا
  • 06:46

  • 82

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپیزود ششم از فصل چهارم رادیو بروکا “ثروتمند شو” برگرفته از کتاب”شاه کلید ثروت”ناپلئون هیل" کتاب شاه کلید ثروت با وصیت‌نامه‌ی «دیل کارنگی» یکی از تاثیرگذارترین افراد آمریکا آغاز می‌شود: «من بخش هنگفت‌تر دارایی و ثروتم را که دربرگیرنده‌ی فلسفه‌ی موفقیت فردی است و همه‌ی ثروتم را از طریق آن به دست آورده‌ام، به عنوان میراث به مردم آمریکا تقدیم می‌کند». دیل کارنگی از تمایل ذاتی انسان برای به دست آوردن بدون از دست دادن و زحمت کشیدن آگاه بوده است، تصمیم گرفت روشی نو و ارزشمند برای توزیع فلسفه‌ی ثروت خود برگزیند. ناپلئون هیل از وصیت‌نامه‌ی دیل کارنگی الهام گرفته و این کتاب را به نگارش درآورده است. او در این اثر 12 ثروت زندگی را معرفی می‌کند که اغلب نادیده گرفته می‌شود، ثروت‌هایی مثل عشق، سلامتی، دوستان و روابط موفق. در این کتاب ناپلئون هیل اصول موفقیت و دستیابی به ثروت را در میان ثروتمندان مورد بررسی قرار داده است و اصولی مشترک را میان همه‌ی آنها مشاهده کرده است. بنابراین راه کسب موفقیت را کسانی پیدا می‌کنند که شاه کلید آن را در درست دارند. نویسنده: مسعود حبوباتی گویندگان: مسعود حبوباتی و زهرا صدیقی

با صدای
مسعود حبوباتی
زهرا صدیقی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads