• 2 سال پیش

  • 14

  • 10:33

دره و قله

رادیو بروکا
0
0
0

دره و قله

رادیو بروکا
  • 10:33

  • 14

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپیزود دهم از فصل سوم رادیو بروکا “دره و قله” برگرفته از کتاب”قله ها و دره ها” اثر”اسپنسر جانسون” کتاب قله‌ها و دره‌ها (Peaks and Valleys) درباره‌ی همین لحظات و تجربه‌های خوب و بد است. تجربه‌های تلخی که به دره تعبیر می‌شوند و تجربه‌های شیرینی که قله‌اند. این کتاب به شما یاد می‌دهد که چطور با این قله‌ها و دره‌ها رو به رو شوید و چطور بعدا، دره‌های کمتر و قله‌های بیشتری را تجربه کنید. بخش بزرگی از رویدادها و اتفاقاتی که اطراف ما رخ می‌دهند و بر زندگی ما اثر می‌گذارند امکان دارد به خواست ما نباشند. ولی واکنشی که ما درمقابل آن رویدادها از خود بروز می‌دهیم به اراده‌ی خودمان است. بنابراین باید بدانیم که رسیدن ما به موفقیت و یا شکست به واکنشی بستگی دارد که در مواقع مختلف از خود بروز داده‌ایم.. گویندگان: مسعود حبوباتی و سمانه سلیمی آیتم: زهرا پورمندیان نویسنده: فاطمه حاج حسنی

با صدای
مسعود حبوباتی
سمانه سلیمی
زهرا پورمندیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads