• 2 سال پیش

  • 36

  • 10:13

بمباران عاطفی

رادیو بروکا
0
0
0

بمباران عاطفی

رادیو بروکا
  • 10:13

  • 36

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپیزود هفتم از فصل سوم رادیو بروکا “بمباران عاطفی” برگرفته از کتاب”چگونه سلامت عاطفی داشته باشیم” اثر”آلیور جیمز” خوشبختی اصطلاحی است که به معنی چیزهای مختلف برای افراد مختلف است. برای برخی ، ممکن است به معنای رضایت از زندگی و برای برخی دیگر به معنای یک لحظه زودگذر شادی باشد. الیور جیمز ما را ترغیب می کند تا به جای اینکه به دنبال خوشبختی باشیم سلامت عاطفی خود را پرورش دهیم. او با تشریح پنج عنصر سلامت عاطفی خوب – بصیرت ، احساس قوی از خود ، روابط سیال و روان ، اصالت و بازیگوش بودن در رویکرد ما به زندگی – او استراتژی هایی را جهت بهینه سازی هر ویژگی برای زندگی بهتر ارائه می دهد. او به ما کمک می کند تا تأثیر کوله بار عاطفی مان را بر تعامل روزمره بفهمیم و اینکه چگونه می توان بر الگوهای غیرمجاز غلبه کرد وبرای – احیای رویکردمان به زندگی خودآگاه تر شد. گویندگان: مسعود حبوباتی و زهرا صدیقی آیتم: – نویسنده: فاطمه حاج حسنی

با صدای
مسعود حبوباتی
زهرا صدیقی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads