• 2 سال پیش

  • 719

  • 27:58

اپیزود پنجاه و دو: فکر نکنید، زندگی کنید

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی
5
5
0

اپیزود پنجاه و دو: فکر نکنید، زندگی کنید

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی
  • 27:58

  • 719

  • 2 سال پیش

توضیحات
چگونه حال بهتری داشته باشیم؟ کتاب فکر نکنید، زندگی کنید Stop thinking start living: common-sense for discovering life long happiness نویسنده: ریچارد کارلسون | Richard Carlson انتشارات پوینده | ترجمه مهدی قراچه داغی گوینده و متن: مهدی بهمنی تدوین: رضا بهمنی

با صدای
مهدی بهمنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads