• 2 سال پیش

  • 594

  • 29:24
6
6
0
  • 29:24

  • 594

  • 2 سال پیش

توضیحات
چند درصد به خودت مطمئنی؟ کتاب اعتماد به نفس؛ دست یابی به آن و زندگی با آن Confidence: Finding it and Living it نویسنده: باربارا دی آنجلیس | Barbara De Angelis انتشارات نسل نواندیش | ترجمه هادی ابراهیمی گوینده و متن: مهدی بهمنی تدوین: رضا بهمنی حمایت از پادکست کتاب جیبی: b2n.ir/hami_pod

با صدای
مهدی بهمنی
مهدی بهمنی
مهدی بهمنی
مهدی بهمنی
مهدی بهمنی
مهدی بهمنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads