• 1 سال پیش

  • 98

  • 56:29

ژئوپولتیک روسیه: سرزمین بی‌دفاع

پریسکوپ
6
6
0

ژئوپولتیک روسیه: سرزمین بی‌دفاع

پریسکوپ
  • 56:29

  • 98

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود به جغرافیای سیاسی روسیه پرداخته می شود. موضوع اصلی در جغرافیای سیاسی روسیه بی‌دفاع بودن این کشور است. از این جهت میل تاریخی روسیه برای گسترش سرزمینی‌ در این اپیزود بررسی می‌شود. در این اپیزود از تکه‌هایی از موسیقی متن فیلم ایوان مخوف، ساخته سرگئی آیزنشتاین استفاده شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads