• 2 سال پیش

  • 192

  • 01:08:44

ژئوپولتیک اسرائیل: نشسته در گذرگاه امپراتوری‌ها

پریسکوپ
1
1
0

ژئوپولتیک اسرائیل: نشسته در گذرگاه امپراتوری‌ها

پریسکوپ
  • 01:08:44

  • 192

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود به چالش‌ها و فرصت‌های اسرائیل در تاریخ گذشته‌اش و دوران معاصر از منظر ژئوپولتیک پرداخته شده است.

با صدای
آرمین منتظری

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads