• 2 سال پیش

  • 160

  • 01:06:05

ژئوپولتیک کشورها/ اپیزود اول/ ایران

پریسکوپ
3
3
0

ژئوپولتیک کشورها/ اپیزود اول/ ایران

پریسکوپ
  • 01:06:05

  • 160

  • 2 سال پیش

توضیحات
ژئوپولتیک ایران و تاثیری که جغرافیای ایران بر سیاست‌های حاکمیت می‌گذارد موضوع این اپیزود است.

shenoto-ads
shenoto-ads