• 1 سال پیش

  • 661

  • 06:51
رادیو سیگنال | روزِ آرامِ بورسِ تهران | چهارشنبه 5 آبان

رادیو سیگنال | روزِ آرامِ بورسِ تهران | چهارشنبه 5 آبان

سیگنال | signal
0
رادیو سیگنال | روزِ آرامِ بورسِ تهران | چهارشنبه 5 آبان
0
0

رادیو سیگنال | روزِ آرامِ بورسِ تهران | چهارشنبه 5 آبان

سیگنال | signal
  • 06:51

  • 661

  • 1 سال پیش

توضیحات
بازار دیگه اینجاش واقعا فروش نداره، کسی که یک‌سال رو با ضرر گذرونده دیگه اینجاشو نباید برای فروش عجله کنه. بررسی نموداری نسبت شاخص‌کل به هم‌وزن هم نشون میده شرایط نمادهای کوچک به زودی از نمادهای بزرگ بهتر میشه، به این معنا که در روندهای صعودی رشد بیشتر با هم‌وزن باشه و در روندهای نزولی کاهش کمتر متوجه شاخص هموزن و نمادهای کوچیک باشه.

با صدای
محمدرضا مکرم

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads