• 1 سال پیش

  • 752

  • 08:05

رادیو سیگنال | هفته پرنوسانِ بورس | دوشنبه 26 مهر

سیگنال | signal
0
0
0

رادیو سیگنال | هفته پرنوسانِ بورس | دوشنبه 26 مهر

سیگنال | signal
  • 08:05

  • 752

  • 1 سال پیش

توضیحات
امروز دوشنبه 26 مهرماه، نماگر بورس نوسانات زیادی رو داشت، در ابتدا فشار عرضه ها شاخص رو پایین کشید اما درنهایت با قوت گرفتن نسبی تقاضا در نمادهای شاخص ساز، شاخص مثبت شد و 0.06 درصد رشد کرد. باتوجه به اینکه در پایان معاملات امروز دوشنبه 70 درصد نمادها به رنگ قرمز و 140 نماد صف فروش بود، شاخص هموزن 1.09 درصد ریخت تا نشون دهنده وضعیت بد کلیت بازار باشه. درپایان معاملات امروز 26 ام مهر شاهد خروج 700 میلیارد تومان نقدینگی سهامداران حقیقی بودیم.

shenoto-ads
shenoto-ads